בתים משותפים

רשות שימוש בחניה

ישנם סוגים שונים של זכויות במקרקעין, ונהוג לסווגן באופן מדורג, כאשר זכות בעלות רשומה בלשכת רישום המקרקעין, היא הזכות המלאה, הודאית והשלמה מכולן. לעומת זכות

להמשך המאמר»

תקנון בית משותף

מבחינות מסויימות, בית משותף הוא מעין "קיבוץ" או ישוב הכולל תושבים, יחידות דיור ורכוש משותף, שמתנהל פי כללים ונורמות משפטיות שחלות עליו. ספר החוקים והנהלים

להמשך המאמר»

חברת גוש חלקה

בעלי דירות רבים מכירים את המושג חברת גוש חלקה. בשנות הארבעים והחמישים, עקב פירצה בחוקי מיסוי המקרקעין דאז, נהגו בעלי קרקעות וקבלנים לבנות בנין על

להמשך המאמר»