מסירת דירה

נקודת הסיום המוחשית בכל עיסקה לרכישת דירה הינה רגע קבלת הדירה בפועל על-ידי הקונה. על מנת להגיע לרגע נכסף זה, יש להסדיר היטב גם את הדרך החוזית עד למועד המסירה וגם את המעמד עצמו.

בין אם אתם בצד המוכר ובין אם אתם רוכשי הדירה, בעת המשא ומתן נסו תמיד לשמור לכם גמישות מסויימת במועד המסירה עליו אתם מתחייבים. בהמשך אתייחס לדוגמאות העוסקות במוכר הדירה או ברוכש, אך קל מאוד לעשות את ההשוואה ההפוכה לצד האחר בדוגמא.

מרבית העסקאות בדירות הינן עסקאות בהן לפחות צד אחד מהווה חוליה בשרשרת של עסקאות, שרשרת שבה כל מוכר דירה קונה דירה שמפנה מוכר אחר, וכן הלאה. דבר זה מקשה מצד אחד על גמישות יתר בקביעת מועד מסירה, אך מדגיש מאידך את החשיבות בגמישות זו, בעיקר אם אתם חוליה באותה שרשרת אשר טרם מצאה את החוליה הבאה…

אם אתם מוכרים דירה ובמועד המסירה עליו אתם מתחייבים תצטרכו לעבור לדירה חדשה שטרם רכשתם, נסו לקבוע תקופת חסד (גרייס) ארוכה ככל שניתן, שבמסגרתה, איחור במסירה לא יחשב כהפרה. לחלופין, סכמו עם הקונים מראש על אפשרות לשכור מהם את הדירה שלכם למשך תקופה מוגדרת ובתנאים מוסכמים מראש. במקרה זה, חשוב לציין זאת מפורשות בחוזה המכר ולצרף אליו את הסכם השכירות שיחול היה ותממשו את האפשרות הזו.

מועד המסירה הינו המועד לביצוע התשלום האחרון בלוח התשלומים ובענין זה חשוב להדגיש שני דברים: אחד, תמיד יש לבצע את התשלום האחרון בשיק בנקאי, שכן לאחר מסירת החזקה היה ויחזור השיק הרגיל שינתן, יקשה על המוכר לגבות באופן יעיל את הכסף שלא קיבל.

שנית, מאחר וכפי שהערנו באחת הכתבות הקודמות בפינה זו, רכישת דירה כוללת גם רכישה של זכויות משפטיות, הרי שמבחינת רוכש הדירה, מומלץ לבצע את התשלום האחרון שקבוע למועד המסירה, בכפוף להעברת הזכויות המשפטיות. מבחינת הדין, העיסקה עצמה מסתיימת עם העברת הזכויות המשפטיות, כך שיש למצוא את הדרך לבצע את מסירת החזקה והעברת הזכויות בד בבד כנגד התשלום האחרון. זאת ניתן לעשות או ע"י קביעת תור מראש לטאבו לביצוע העברת הזכויות באותו מועד מסירה, או ע"י הפקדת התשלום האחרון, כולו או חלקו, בנאמנות אצל עורכי הדין, עד לסיום העברת הזכויות ועוד דרכים שלא נפרט את כולן בשל מורכבותן.

במועד המסירה יש לערוך התחשבנות וקריאת מונים של מונה החשמל והמים, לבצע העברת זכויות בחברת החשמל (בטלפון פשוט למוקד 103), בחברת הגז (כולל התחשבנות על פיקדון שהפקיד המוכר) ובבזק, אם מועבר גם קו הטלפון.

בנוסף, יש לערוך בירור ולקבל אישורים בדבר תשלום מיסי ועד הבית עד למועד המסירה ולברר כי לא הוספו לתשלומים השוטפים לכאורה, תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות שהוצאו קודם למועד המסירה, ורק נפרסו לתשלומים עבור הדיירים. מבחינה מסחרית, תשלומים אלה אמורים לחול על המוכר.

כמו כן, בעיקר כאשר מדובר בדירה חדשה, כדאי לבדוק פיזית את הדירה ומערכותיה, בעצמכם או באמצעות איש מקצוע מתאים, על-מנת לדעת אילו תיקונים יש לבצע, ובהתאם למערכת החוזית, מי אמור לשאת בעלות תיקונים אלה. כך או כך, נח יותר לבצע תיקונים אלה כאשר הדירה ריקה ולא מאוכלסת.

את כל האינפורמציה שהובאה כדאי לרכז במעין פרוטוקול מסירה שיערך ויחתם בין הצדדים, כדי למנוע חילוקי דיעות ביחס לעובדות, ואף לצלם את מוני החשמל והמים, כדי שיהיה תיעוד ברור.

 

סגירת תפריט