מגדלי אקרשטיין

בשנת 2006 ייצוג במכירת בנין במגדלי אקרשטיין לחברת כלל ביטוח.
מגדלי אקרשטיין