הירקון

לאחר רכישתו של הבנין עבור לקוחות המשרד בשנות השמונים, ניהול משותף של הנכס והשכרתו לשגרירות מרוקו בישראל.
הירקון תל אביב
הירקון תל אביב

הירקון 266, תל אביב